Translate

Mesti Baca

Sabtu, 26 November 2011

Apabila Abu Jahal Nampak Dua Ekor Harimau Di Sisi Rasulullah S.A.W.

Diriwayatkan bahawa Bilal r.a. berkata : "Kami bersama Rasulullah s.a.w. di kediaman Abu Bakar r.a. di Mekah, tiba-tiba ada orang mengetuk pintu. Maka saya keluar, kiranya dia adalah seorang laki-laki Nasrani seraya berkata, "Apakah disini ada Muhammad bin Abdullah?".

Maka dia saya persilakan masuk. Orang Nasrani berkata, "Hai Muhammad, engkau mengira/mendakwakan bahawa diri adalah Rasulullah, kalau engkau benar-benar demikian, maka tolonglah saya terhadap orang yang menganaiya saya!".

Tanya Nabi s.a.w. : "Siapakah yang menganaiya engkau?".

Jawabnya : "Abu Jahal bin Hisyam telah merampas harta saya". 

Maka Nabi s.a.w. berdiri dan saat itu tengah hari.

Kata Bilal r.a. : "Kami berkata; Wahai Rasulullah, Abu Jahal pada saat ini tidur siang, maka akan sukarlah bagi engkau untuk menguruskan hal itu bahkan kami khuatir dia akan marah kepada engkau dan menyakiti engkau baginda tidak mendengar kata-kata kami". Maka baginda pergi kerumah Abu Jahal dan mengetuk pintunya sambil marah-marah.

Maka keluar Abu Jahal dengan marahnya, kiranya dia adalah Rasulullah yang berdiri dimuka pintu.

Kata Abu Jahal : "Masuklah, mengapa engkau tidak utusan saja, tentu saya akan datang".

Kata Nabi s.a.w. : "Engkau telah mengambil harta orang Nasrani ini, kembalikan harta itu kepadanya".

Kata Abu Jahal : "Adakah hanya kerana ini engkau datang?, kalau sekiranya engkau utusan saja, tentu saya kembalikan harta itu kepadanya".

Kata Nabi s.a.w. : "Jangan engkau panjang kata dan waktu, akan tetapi berikanlah harta itu kepadanya!".

Kata Abu Jahal kepada anak laki-lakinya : "Keluarkanlah semua harta yang saya ambil dari orang ini dan kembalikan kepadanya".

Kata Nabi s.a.w. : "Hai laki-laki Nasrani, apakah telah cukup sampai jumlah hartamu?".

Jawabnya : "Ya cukup, hanya sebuah keranjang yang belum".

Kata Nabi s.a.w. kepada Abu Jahal : "Keluarkanlah keranjangnya hai Abu Jahal!".

Maka Abu Jahal mencari didalam rumahnya, akan tetapi sudah tidak ditemui. Maka dia memberi ganti yang lebih baik dari keranjangnya. 

Kata isteri Abu Jahal : "Demi Allah, sungguh engkau telah tunduk kepada anak yatimnya Abu Thalib dengan tunduk dan menrendah sekali".

Kata Abu Jahal : "Kalau sekiranya engkau melihat apa-apa yang saya lihat tentu engkau tidak mengatakan demikian".

Kata isterinya : "Apakah yang engkau lihat?".

Kata Abu Jahal : "Jangan engkau cerca/jangan engkau buka aibku dikalangan kaumku, saya melihat dikanan kiri Muhammad ada dua ekor harimau, sehingga tiap-tiap saya akan mengatakan sesuatu saya tidak sanggup, hampir-hampir kedua harimau itu menerkam saya. Maka itulah sebabnya saya tunduk".

Kata Bilal r.a. : "Tatkala si Nasrani melihat apa-apa yang telah dilihat dari peristiwa Abu Jahal itu, maka dia berkata : "Hai Muhammad sungguh engkau adalah Rasulullah dan agama engkau adalah hak/benar", maka dia masuk Islam dengan patuh dari sebab berkah pertolongan terhadap orang yang dianaiya". 
(Zubdatul Waa'izdiina)

Tiada ulasan:

Catatan Paling Popular

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...